Ghidrah, the Three-Headed Monster

1965

Ishiro Honda
Director

Yôsuke Natsuki
Detective Shindo
Yuriko Hoshi
Naoko Shindo
Hiroshi Koizumi
Professor Miura
Akiko Wakabayashi
Princess of Sergina
Emi Itô
Shobijin (Twin Fairy)
Yumi Itô
Shobijin (Twin Fairy)
Takashi Shimura
Dr. Tsukamoto
Akihiko Hirata
Chief Detective Okita
Minoru Takada
Prime Minister
Someshô Matsumoto
Alien Expert
Ikio Sawamura
Honest Fisherman
Kôzô Nomura
Geologist
Kenji Sahara
Editor in Chief Kanamaki
Susumu Kurobe
Moustachoied Assassin
Tôru Ibuki
Short-Tie Assassin
Kazuo Suzuki
Showoff Door-Opener Assassin
Shin Otomo
Boss of Assassins
Senkichi Omura
Would-Be Hat Retriever
Yutaka Nakayama
Tourist with Lost Hat
Heihachiro Okawa
Astronomer
Yutaka Oka
Meteorite Scientist
Hideyo Amamoto
Princess Salno's aide
Yoshio Kosugi
Chief of Infant Island
Yoshifumi Tajima
Heedless Ship Captain
Kôji Uno
Hotel Clerk
Shigeki Ishida
Guy in Crowd
Toshihiko Furuta
Villager
Kôtarô Tomita
Villager
Ichiya Aozora
Himself - Host of TV Show / Tall Man
Senya Aozora
Himself - Host of TV Show / Short man
Yuriko Hanabusa
Shindo's mother
Nakajirô Tomita
General Hyodo
Hideo Shibuya
Journalist
Haruo Nakajima
Gojira
Masaki Shinohara
Radon
Katsumi Tezuka
Mothra
Kôji Uruki
Radon
Kenzô Echigo
Bin Furuya
Yoshio Hattori
Toku Ihara
Kazuo Imai
Daisuke Inoue
Keiichirô Katsumoto
Jun Kuroki
Oshio Miura
Jun'ichirô Mukai
Haruya Sakamoto
Seiji Ikeda
Man in Crowd
Kenji Tsubono
Mitsuo Tsuda
Tamami Urayama