Godzilla vs. Mothra

1964


Akira Takarada
Ichiro Sakai
Yuriko Hoshi
Junko Nakanishi
Hiroshi Koizumi
Professor Miura
Yû Fujiki
Jiro Nakamura
Kenji Sahara
Jiro Torahata
Emi Itô
Shobijin (Twin Fairy)
Yumi Itô
Shobijin (Twin Fairy)
Yoshifumi Tajima
Kumayama
Jun Tazaki
Murata, Newspaper Editor
Kenzô Tabu
Mayor
Yoshio Kosugi
Chief of Infant Island
Akira Tani
Village Headman
Susumu Fujita
JSDF General
Yutaka Sada
School Principal
Ikio Sawamura
Priest
Ren Yamamoto
Sailor
Kôzô Nomura
Soldier
Yasuhisa Tsutsumi
Police Officer
Mitsuo Tsuda
Shin Otomo
Police Officer
Senkichi Omura
Villager
Miki Yashiro
Schoolteacher
Kôji Iwamoto
Terumi Oka
Wataru Ômae
Islander
Shirô Tsuchiya
Kôji Uno
Villager
Yutaka Nakayama
Islander
Toshihiko Furuta
Soldier
Hideo Shibuya
Journalist
Kôji Uruki
Kenzô Echigo
Yukihiko Gondô
Kôichi Satô
Hiroshi Akitsu
Tadashi Okabe
Soldier
Haruya Sakamoto
Seishirô Kuno
Aide
Hiroshi Takagi
Keisuke Yamada
Shinjirô Hirota
Shigemi Sunagawa
Ikuo Kawamura
Rinsaku Ogata
Haruo Suzuki
Katsumi Tezuka
Soldier
Haruo Nakajima
Gojira