Joy Luck Club

1993

Wayne Wang
Director

Astute and winning drama from Wayne Wang based on Amy Tan's novel, a Joy indeed.

Joy Luck Club
4th June 2002
DVD
1.85:1


10th May 2004
DVD

Kieu Chinh
Suyuan
Tsai Chin
Lindo
France Nuyen
Ying Ying
Lisa Lu
An Mei
Ming-Na Wen
Jing-Mei 'June' Woo
Tamlyn Tomita
Waverly
Lauren Tom
Lena
Rosalind Chao
Rose Hsu Jordan
Chao Li Chi
Canning Woo
Melanie Chang
June (Age 9)
Victor Wong
Old Chong
Lisa Connolly
Singing Girl
Diane Baker
Mrs. Jordan
Kim Chew
Mrs. Chew
Nicholas Guest
Hairdresser
Andrew McCarthy
Ted
Philip Moon
Ken
Russell Wong
Lin Xiao